ആളുകൾ കുറച്ച് മാന്യത പാലിക്കണം: വണ്ടിയിടിച്ച് നിർത്താതെ പോയ സംഭവത്തിൽ വീണ്ടും വിശദീകരണവുമായി ഗായത്രി സുരേഷ്

മലയാളത്തിനലെ യുവ നടി ഗായത്രി സുരേഷ് സഞ്ചരിച്ച കാർ അ പ ക ട ത്തിൽ പെട്ട് നിർത്താതെ പോയി ഒടുവിൽ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞ സംഭവമാണ് രണ്ട് ദിവസമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി...

KERALA

PRAVASI

TOP NEWS

SPORTS

TECH

AUTO

LIFE

STORIES