അന്നാണ് ഞാൻ ആ ത്മ ഹ ത്യ ചെയ്താലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ആ സാധനം എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക ആയിരുന്നു, ഭാവന പറഞ്ഞത് കേട്ടോ

കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് 2002 ൽ പുരത്തിറങ്ങിയ നമ്മൾ എന്ന സിനിമയിലൂടെ എത്തി പിന്നിടാ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഒന്നാം നിര നായികയായി മാറിയ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നടിയാണ് ഭാവന. നമ്മളിന്റെ സൂപ്പർവിജയത്തിന്...

KERALA

PRAVASI

TOP NEWS

SPORTS

TECH

AUTO

LIFE

STORIES